Zeolit- Klinoptilolit- Detoks- Ağır Metal- Radyasyon Detoksu- 200 gr.

Zeolit- Klinoptilolit- Detoks- Ağır Metal- Radyasyon Detoksu- 200 gr.
Görsel 1
EkoperiPuan : 88.483
Fiyat:
109,90 TL
Havale / EFT:
104,41 TL
3.7 9
109.90 www.ekoperi.com
18,32 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

0.10 mikron inceliğinde 200 gramlık ambalajdadır. 
Zeolit detoks kullanım için tıklayınız.
Zeolit nedir

Zeolitler volkanik küllerin su ortamında değişime uğraması sonucunda  oluşan minerallerdir.  Kısaca klino olarak da bilinen Klinoptilolit doğal zeolitlerden dünyada rezerv olarak en çok bulunan ve teknolojik özellikleri en iyi olanlardan biridir. Ülkemizde bu çeşidinin kaynağı oldukça boldur.
Zeolitler bal peteğini andıran bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı zararlı atıkları,  ağır metalleri,  radyasyonu, vücuttaki yabancı maddeleri, toksinleri yani zehirleri  bu  yapıya hapseder.   
Dünyada hayvan sağlığı, gübrelerin  verimini artırma,  hayvanları mikrotoksinlerden arındırma, atık suların temizlenmesi, akvaryum   arındırma  , radyasyondan arındırma v.b.  gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. 
Zeolitlerin başlıca fiziksel ve kimyasal özellikleri olan; iyon değişikliği yapabilme açık renkli olma, hafiflik, küçük kristallerin gözenek yapısı zeolitlerin çok çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmalarına neden olmuştur. 

Zeolitler, iyon değişimi ile sıvı akışkanlardan ayrılabilen çeşitli metal katyonları yüksek bir seçicilikle yakalar. Doğal zeolitler içme suyu ve atık sulardan ağır metal katyonlarının (Pb, Cu, Cd, Zn, Co, Cr, Mn ve Fe; Pb, Cu ) yüksek bir seçicilikle ayrılmalarını sağlar.

1. Çevre Kirliliğinde kullanımı: Özellikle  son yıllarda büyük bir artış ile zeolit mineralleri iyon değiştirme ve absorbe etme özellikleri  sayesinde çevre  kirliliği  kontrolünde  oldukça fazla kullanılmaktadır.

Çevresel olarak;

* Radyoaktif Atıkların Temizlenmesinde;
Nükleer santral  atıklarında  Sr90, Cs137, Co60, Ca45 gibi maddeler bulunur. Bunlar  çevre içn oldukça  zararlıdır  ancak zeolitler ile  tutulabilirler.  Radyasyona maruz kalmış maddeler, zeolitlerle   birlikte gömülür, zeolitler   radyoaktif maddenin iyonlarını değiştirerek etkisiz hale getirir.  Bu alandaki en etkin zeolit çeşidi ise  klinoptilolit ve mordenittir.


*Atık Suların Temizlenmesinde;

Şehirlerin  ve sanayilerin  atık sularında bol miktarda  azot, zararlı kimyasallar ve ağır metaller  bulunur. Azot fazlası  balık ve diğer su faunasına toksik etki  yapar. Aynı zamanda  balıkların beslenecekleri   alglerin üremesini de engellediğinden balık  nüfusunda eksilmeye neden olur.  Bu nedenle atık, zeolitin hapsedici ve dönüştürücü özelliği keşfedildikten sonra  atık  sularda bulunan azot ve istenmeyen bazı ağır metal katyonlarının  (örneğin Pb++) zeolitler tarafından  temizlenmesi sağlanmaya başlamıştır.  Klinoptilolitin azot tutma özelliği sayesinde, sulama sularındaki  fazla azot tutularak,  tarım alanında  da kullanılmaya başlamasının sebebi budur.

*Baca Gazlarının Temizlenmesinde;
Petrol ve kömür kullanan tesislerin bacalarından çıkan CO2 ve diğer kirletici gazlar zeolitlerin absorbe edici özelliği ile iyonize olarak dönüştürülebilmektedirler.  


* Petrol Sızıntılarının Temizlenmesi
Kirlilik kontrolü uygulamalarında yeni gelişen bu alanda aktifleştirilmiş zeolit, genleştirilmiş perlit, sodyum karbonat, tartarik asit ve % 20 metilsiloksan içeren bir bağlayıcıyla peletlenmiş halde kullanmaktadır. Özgül ağırlığı 0.5 gr/cm3 ve yağ adsorblama kapasitesi 0.97 gr olan bu malzeme, 200 saat suda yüzebilmekte ve yüzeydeki petrolü adsorblamaktadır


*Oksijen Üretimi
Yaşam için gerekli olan oksijenin azalmasına yüzyılımızın sorunlarından olan su ve hava kirliliği neden olmaktadır. Akarsu ve göllerdeki oksijen eksikliği, bu ortamlarda yaşayan balık ve bitkilerin yok olmasına neden olurken kapalı bir mekandaki oksijen azlığı insan sağlığını tehdit etmektedir madenciyim.com. Bu durumlarda zeolitlerin azotu seçimli adsorblama özelliklerinden yararlanarak bu ortalamalara oksijence zenginleştirilmiş hava sağlanabilmektedir. Oksijen üretiminde, daha çok sentetik zeolitlerden yararlanılmakla birlikte, doğal zeolitlerden özellikle mordenit ve bazı klinoptilolitlerle şabazit de kullanılanıbilir görülmektedir.

2.Enerji:

Dünyanın gittikçe büyüyen enerji ihtiyacı; kömür ve petrol yanında nükleer ve güneş enerjisi gibi kullanılan ve aynı zamanda da geliştirilmekte olan değişik kaynaklardan karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu kaynakların enerjiye dönüştürülmesi esnasında sentetik ve doğal zeolitlerden faydalanmaktadır.
* Kömür ihtiyacının gün geçtikçe artması kaliteli ve kolay işletilebilir rezervlerin azalması, çok derinde bulunan veya kükürtçe zengin kömür yataklarının işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tür yataklarda, kömür yer altında yakılarak gazlaştırılır ve elektrik enerjisine çevrilir. Bu alanda zeolitler kömürün yer altında yakılabilmesi için gerekli oksijenin üretilmesinde ve yanma sırasında oluşan SO2'nin yanında patlayıcı özellikteki azotoksit ve hidrokarbonların temizlenmesinde kullanılabilmektedir. Ancak yaygın değildir.
*Doğal Gazların Saflaştırılması
Zeolitler, 1969 yılından beri kirli veya saf olmayan doğal gazlarından CO2'in uzaklaştırılmasında kullanılır.
*Güneş Enerjisinden Faydalanma
Zeolitlerin sıcaklığa bağlı olarak su verip alma özelliklerinden yararlanarak, klinoptilolit ve şabazit üzerinde yapılan uygulamalarda, küçük yapıların ısıtılması ve klimatize edilmesi, diğer bir deyişle, zeolitlerin güneş enerjisinin transferinde ısı değiştirici olarak kullanılması mümkün görülmektedir.
d- Petrol Ürünleri Üretimi
Burada genellikle, adsorbsiyon kapasiteleri ve etkin gözenek çapları doğal zeolitlere göre daha yüksek olan sentetik zeolitler kullanılmakla birlikte petrol ve gaz içeren alanların aranması ve paleoortam koşullarının belirlenmesinde önemli bilgiler veren doğal zeolitler, petrol ve gaz üretimi ile bunların rafinasyonunda bazı özel uygulamalarda kullanılabilmektedir. Tabii gazlardan su ve CO2 mordenit, şabazit ve klinoptilolit kullanılarak ayrılmaktadır. Ayrıca doğal zeolitlerden petrol rafinasyonunda yararlanılabilecek nitelikte katalizörler üretilmiştir.

3.Tarım ve Hayvancılık:Zeolitli tüfler, gübrelerin kötü kokusunu gidermek içeriğine kontrol etmek ve asit volkanik toprakların pH'nın yükseltilmesi amacıyla uzun yıllardan beri kullanılmaktadır.
a- Gübreleme ve Toprak Hazırlanması
Doğal zeolitler, yüksek iyon değiştirme ve su tutma özellikleri nedeniyle toprağın tarım için hazırlanmasında, çoğunlukla kil bakımından fakir topraklarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek amonyum seçiciliği nedeniyle gübre hazırlanmasında taşıyıcı olarak klinoptilolit kullanılmasıyla amonyumun bitkiler tarafından daha etkin biçimde kullanılması ve gübre tasarrufu sağlanmaktadır. Klinoptilolit nem fazlasını adsorpladığı için gübrelerde depolama sırasında oluşan pişme ve sertleşmeyi de önlenmektedir.
b- Tarımsal Mücadele
Doğal zeolitlerden iyon değiştirme ve absorplama kapasitelerinin yüksekliğinden dolayı tarımsal mücadele ilaç taşıyıcı olarak yararlanılmaktadır.
c- Toprak Kirliliğinin Kontrolü
Doğal zeolitlerin katyon seçme ve değiştirme özelliklerinden sadece besleyici iyonların bitkiye aktarılmasında faydanılmayıp aynı zamanda beslenme zincirlerinde Pb-Cd-Zn-Cu gibi istenmeyen bazı ağır metal katyonlarının tutulmasında da yararlanılabilir. Bu alanda kullanılan klinoptilolitin radyoaktif kirlenmenin söz konusu olduğu topraklara ilave edilmesi ile bitki tarafından alınan S90 miktarının büyük ölçüde azaltıldığı da saptanmıştır.
d- Besicilik
Yemlerine zeolit ilave edilen tavuk, domuz ve geviş getiren hayvanların normal yemlerle beslenenlere oranla sağlıkları bozulmaksızın ağırlıklarının artığı belirlenmiştir. Bu alanda kullanılan zeolitlerin başlıcaları klnoptilolit ve modernittir.
e- Organik Atıkların Muamelesi
Bu alanda kullanılan doğal zeolitler dışkıların kötü kokusunun giderilmesini, nem içeriklerinin kontrolünü ve dışkılarının oksijensiz ortamda çürümesiyle oluşan metan gazının diğer gazlardan ayrılmasını sağlamaktadır. Koku giderimi ve nem içeriğinin kontrolü ile hayvan barınaklarında daha sağlıklı koşul yaratılmaktadır.
f- Su Kültürü
Göl ve göletlerde biyolojik artıkların neden olduğu kirliliğin temizlenmesinde doğal zeolitler özellikle klinoptilolit etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca doğal zeolitlerden, canlı balık taşımacılığı ve su kültür ortamlarında ihtiyaç duyulan oksijence zengin hava akımının temininde de yararlanılmaktadır.

4.Madencilik ve Metalurji :
a- Maden Yataklarının Aranması
Volkanik malzemenin hidrolizi sonucu oluşan zeolitler cevher yataklarının oluşumlarının açıklanması yanında, aramalarında da kullanılabilir. Japonya'da tüflü kumtaşlarındaki uranyum cevherleşmesinin klinoptilolit-hölanditli seviyelere bağımlı olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde ise zeolitli tüflerin borat oluşumları ile ilişkileri dikkat çekmektedir.
b- Metalurji
Çevre sağlığı açısından tehlike oluşturan bazı ağır metal katyonları içeren madencilik ve metalurjik faaliyetlerinden ortaya çıkan atıksular, doğal zeolitlerin katyon değiştirme özelliklerinden faydalanılarak arıtılabilmektedir. Ayrıca pirometalurji sanayinde CaCO3 ve doğal zeolit karışımı Cu-Pb alaşımlarının eritilmesinde ortaya çıkan zararlı dumanları % 90 oranında yok edebilmektedir.
5.Diğer Kullanım Alanları
a- Kağıt Endüstrisi
Yüksek parlaklığı olan zeolit cevherleri, kağıt endüstrisinde dolgu maddesi olarak gittikçe daha fazla kullanılmaktadır. Klinoptilolit katkılı kağıt, normal kil katkılı kağıtlara göre daha tok olup, kolay kesilebilmekte ve mürekkebi daha az dağıtmaktadır. Klinoptilolit -10 mikrona kadar öğütüldüğünde aşındırma endeksi % 3'den az, parlaklığı 80 civarında bir malzeme özelliği kazanır. % 28 zeolit tozu katılmış bir karışımdan klasik kağıda göre çok daha hafif kağıt üretimi mümkündür.
b- Inşaat Sektörü
Puzzolan çimento ve beton: Zeolitik tüf yatakları, birçok ülkede puzzolanik hammadde olarak kullanılmaktadır. Zeolit puzzolanlar, son beton ürününün daima yer altı su korozyonuna maruz kalacağı hidrolik çimentolarda önemli uygulamalar bulmaktadır. Zeolitlerin sulu altyapılarda kullanılacak puzzolan çimento üretiminde kullanılması, yüksek silis içermeleri nedeniyle betonun katılaşma sürecinde açığa çıkan kirecin nötrleşmesini sağlayabilmektedir.
Hafif Agregat: Perlit ve diğer volkanik camlar gibi doğal zeolitler de genleşmeye uygundur. Genleştirilmiş zeolitlerin sıkışma ve aşınmaya karşı dayanımı daha yüksek olup, genleştirilmiş hafif agregat üretilmektedir.
Boyutlandırılmış Taş: Zeolitik tüfler, düşük ağırlıklı, yüksek gözenekli, homojen, sıkı -sağlam yapılıdırlar. Kolayca kesilip işlenebilmeleri ve hafiflikleri ile yapı taşı olarak kullanılırlar. Birçok ülkede uzun yıllar bu amaçla kullanılan devitrifiye volkanik küller ve değişime uğramış tüflerin zeolit içerikli olduğu son yıllarda anlaşılmıştır.
c- Sağlık Sektörü
Doğal zeolitler bu alanda çeşitli şekillerde kullanılmakla birlikte, bunlar arasında en önemlisi klinoptilolitin flörürlü diş macunlarında parlatıcı katkı maddesi olarak kullanılmasıdır.
d- Deterjan Sektörü
Çevre kirlenmesi nedeniyle deterjanlarda fosfat kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmaktadır. Bu yüzden deterjan katkı maddesi olarak zeolitler fosfatlarının yerine kullanılmaktadır.

Kaynak: http://www.madenciyim.com/forums/showthread.php/3917-Zeolit-Kullan%FDm-Alanlar%FD

İnsan tüketiminde Zeolit
Sağlık Sektörü
Doğal zeolitler bu alanda çeşitli şekillerde kullanılmakla birlikte, bunlar arasında en önemlisi klinoptilolitin flörürlü diş macunlarında parlatıcı katkı maddesi olarak kullanılmasıdır. Klinoptilolitler Küba'da ülser ve ishal tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu konuda alınmış patentleri bulunmaktadır. Ayrıca kesik türü yaralanmış hayvanların tedavisinde yaranın enfeksiyon kapmaması için toz olarak kullanılmaktadır. (Kaynak www.mta.gov.tr)

Canlı organizmalar güvenle zeolit çeşitlerini kullanmaktadırlar. Hayvan sağlığından tutunda,  suyun içindeki canlı organizmalara kadar.    Zeolit  hem ülkemizde bulunan hem de insan  tüketimi açısından geç fark edilmiş bir mucize.  
Dünyada zeolit nerelerde kullanılıyor:
-Damacana suyun içine bir miktar  ceviz büyüklüğünde  klinoptilolit atılabilir, (En altta .amurumsu biritikiti olabilir) 
-Diş fırçası klinoptilolit tozuna batırarak dişler fırçalanıyor. 
-Banyo suyunuzun  temizlenmesi. Küçük çocuklar ve hamileler için güvenli bir yol olarak küvette veya ayak suyu olarak leğende kullanılabiliyor. 
-Yaralarınızın üzerine  bir miktar klinoptilolit dökebilirsiniz.  Hayvancılıkta ve yeni yeni tıp dünyasında yara tozu olarak kullanılıyor. 
-Radyasyon ve ağır metallerin tutulup atılmasına  yardım ettiği bilindiğinden bu amaç için kullanılıyor. 
-Sebze – Meyve –Tahıl gibi bol zirai ilaç (böcek zehri) ve zirai gübre (kimyasal) ile  üretilen gıdaların üzerindeki toksik atıkları temizlemek için yıkama suyuna zeolit atılıyor. 
-Pirinç gibi tahılların bekletme suyuna zeolit konulup ağır metalleri çekmesine destek sağlanılıyor. Pirinç en fazla arsenik barındıran tarım ürünü olarak anılıyor. 
*(Arsenik Giderimi:
Arsenik, bakır ve kurşun alaşımlarının sertleştirilmesi, boya pigment uygulamaları, cam, tekstil ve çeşitli sanayi dallarında kullanılmaktadır. ABD’nin Çevre Koruma Organizasyonu EPA arseniği birinci derecede kanserojen maddeler grubuna sokmuş ve sularda müsaade edilen miktarı 5ppm’den daha aza indirmiştir. Zeolit arsenik iyonları içeren suyla temas ettirildiğinde, sudaki arsenik zeolit tarafından tutulur. Sudaki arsenik suyla yıkanamayacak bir biçimde tutulduğundan arsenik sulu atık fazı katı atığa dönüştürülmektedir)

Pirinci akşamsan ıslatın yıkama suyuna 2 tatlı kaşığı zeolit koyun karıştırın. Mümkün ise haşlama yöntemi ile  pilav yapın.  Haşlama  suyuna zeolit koyun. Suyu dökün.
Tedavi olarak zeolit dünyada nasıl kullanılıyor: Zeolit bir süredir kanser olan hayvanlar üzerinde denenmeye başlamıştır.  Tümörün büyümesini durdurduğu ve kemoterapinin etkisini yükselttiği gözlemlenmiş fakat yine de insan vücudundaki etkisi için %100 bir sonuç henüz alınmamış. Ayrıca kansere neden olan şey  zararlı kimyasallar ise bunları yapısında hapseden zeolit (özellikle klinoptilolit cinsi)  hapsettiği bu zararlı maddelerin hücre yapısına girmesini engelleyebileceği aşağıdaki yazıda da belirtiliyor. 
-Zeolit zararlı maddeler ile  mücadele etmek zorunda kalmayan karaciğerimizin dostu olmaya aday. 
-Kemik zarında ve sağlığında olumlu etkilerinden bahseden site aşağıdadır.
https://thegoodinside.com/the-zeolite-fiasco-are-all-zeolites-really-toxic/
ÖNEMLİ NOT: ZEOLİT BİR  İLAÇ DEĞİLDİR.  İLAÇLARINIZI KESMEYİNİZ. İNSAN ÜZERİNDE YARARLI ETKİLERİ YETERİNCE DENENMEMİŞTİR.  FDA 'ZARAR SINIFINDA' ‘GRASS’ YANİ ZARARSIZ SINIFINA SOKMUŞTUR. 

 


 
Diğer Özellikler
Stok KoduZeolit detoks
MarkaTusorb
Stok DurumuVar
                                  
Anasayfa |                     Müşteri Hizmetleri                                                    Ekoperi'niz her zaman yanınızda! 
Hakkımızda                  Mesafeli Satış Sözleşmesi                                       Whats app hattımız: 0532 240 5566 
İletişim |                         İade Şartları                                                              E: merhaba@ekoperi.com
 
                                  

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.