Ayak-Ayakkabı Kokusu Önleyici/Giderici- % 100 doğal malzemeden

Ayak-Ayakkabı Kokusu Önleyici/Giderici- % 100 doğal malzemeden
Ayak-Ayakkabı Kokusu Önleyici/Giderici- % 100 doğal malzemeden
Ayak-Ayakkabı Kokusu Önleyici/Giderici- % 100 doğal malzemeden
Görsel 1
Görsel 2
Görsel 3
Fiyat:
19,90 TL
19.90 www.ekoperi.com
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

Evinizin bir köşesine koyacağınız taşlar ile radyasyondan korunma
64,90 TL
Sebze,meyve,tahıl yıkamada ağır metal, radyasyon, tarım ilacı arındırmak için
39,90 TL
Sebze,meyve,tahıl yıkamada ağır metal, radyasyon, tarım ilacı arındırmak için
13,90 TL

     
Klinnoptilolit Zeolit  Ayak Kokusu Giderme Tozu - 75 Gram.

Hem kokugiderici- Önleyici   hem detoks.
2 günkullanımda çorap  kokusunda, 5 günsürekli kullanımda ise ayakkabı kokusunda etkilidir. Uygulanacak bölge kuruiken 1 çay kaşığı kadar serpiniz.  Vücudunuzdakiağır metallerin  atımına da destekolabilmektedir.    
İçeriği: Borikasit (boraks)  klinoptilolit zeolit,talk, saliyclic asit.(Saliyclic asit ağaç kabuklarından elde edilir).
% 100 doğalbir malzemedir.  Papatya özlüdür.   Mantarakarşı etkilidir.  
Zeolit nedir
Zeolitler volkanikküllerin su ortamında değişime uğraması sonucunda  oluşan minerallerdir.  Kısaca klino olarak da bilinen Klinoptilolitdoğal zeolitlerden dünyada rezerv olarak en çok bulunan ve teknolojiközellikleri en iyi olanlardan biridir. Ülkemizde bu çeşidinin kaynağı oldukçaboldur.
Zeolitler bal peteğiniandıran bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı zararlı atıkları,  ağır metalleri,  radyasyonu, vücuttaki yabancı maddeleri,toksinleri yani zehirleri  bu  yapıya hapseder.   
Dünyada hayvan sağlığı,gübrelerin  verimini artırma,  hayvanları mikrotoksinlerden arındırma, atıksuların temizlenmesi, akvaryum  arındırma  , radyasyondanarındırma v.b.  gibi bir çok alandakullanılmaktadır. 
Zeolitlerin başlıcafiziksel ve kimyasal özellikleri olan; iyon değişikliği yapabilme açık renkliolma, hafiflik, küçük kristallerin gözenek yapısı zeolitlerin çok çeşitliendüstriyel alanlarda kullanılmalarına neden olmuştur. 

Zeolitler, iyon değişimi ile sıvıakışkanlardan ayrılabilen çeşitli metal katyonları yüksek bir seçicilikleyakalar. Doğal zeolitler içme suyu ve atık sulardan ağır metal katyonlarının (Pb,Cu, Cd, Zn, Co, Cr, Mn ve Fe; Pb, Cu ) yüksek bir seçicilikle ayrılmalarınısağlar.

1. Çevre Kirliliğinde kullanımı: Özellikle  son yıllarda büyük bir artış ile zeolitmineralleri iyon değiştirme ve absorbe etme özellikleri  sayesinde çevre  kirliliği  kontrolünde  oldukça fazla kullanılmaktadır.

Çevresel olarak;

* Radyoaktif Atıkların Temizlenmesinde; 
Nükleer santral  atıklarında Sr90, Cs137, Co60, Ca45 gibi maddeler bulunur. Bunlar  çevre içn oldukça zararlıdır ancak zeolitler ile  tutulabilirler. Radyasyona maruz kalmış maddeler,zeolitlerle   birlikte gömülür,zeolitler   radyoaktif maddeniniyonlarını değiştirerek etkisiz hale getirir. Bu alandaki en etkin zeolit çeşidi ise klinoptilolit ve mordenittir.


*Atık Suların Temizlenmesinde;

Şehirlerin  ve sanayilerin atık sularında bol miktarda  azot,zararlı kimyasallar ve ağır metaller  bulunur. Azot fazlası  balık ve diğer su faunasına toksik etki  yapar. Aynı zamanda  balıkların beslenecekleri   alglerin üremesini de engellediğindenbalık  nüfusunda eksilmeye nedenolur.  Bu nedenle atık, zeolitinhapsedici ve dönüştürücü özelliği keşfedildikten sonra  atık  sularda bulunan azot ve istenmeyen bazı ağırmetal katyonlarının  (örneğin Pb++)zeolitler tarafından  temizlenmesisağlanmaya başlamıştır.  Klinoptilolitinazot tutma özelliği sayesinde, sulama sularındaki  fazla azot tutularak,  tarım alanında  da kullanılmaya başlamasının sebebi budur.

*Baca Gazlarının Temizlenmesinde; 
Petrolve kömür kullanan tesislerin bacalarından çıkan CO2 ve diğer kirletici gazlarzeolitlerin absorbe edici özelliği ile iyonize olarakdönüştürülebilmektedirler.  


*Petrol Sızıntılarının Temizlenmesi
Kirlilik kontrolü uygulamalarında yeni gelişenbu alanda aktifleştirilmiş zeolit, genleştirilmiş perlit, sodyum karbonat,tartarik asit ve % 20 metilsiloksan içeren bir bağlayıcıyla peletlenmiş haldekullanmaktadır. Özgül ağırlığı 0.5 gr/cm3 ve yağ adsorblama kapasitesi 0.97 grolan bu malzeme, 200 saat suda yüzebilmekte ve yüzeydeki petrolüadsorblamaktadır


*OksijenÜretimi
Yaşam için gerekli olan oksijeninazalmasına yüzyılımızın sorunlarından olan su ve hava kirliliği nedenolmaktadır. Akarsu ve göllerdeki oksijen eksikliği, bu ortamlarda yaşayan balıkve bitkilerin yok olmasına neden olurken kapalı bir mekandaki oksijen azlığıinsan sağlığını tehdit etmektedir madenciyim.com. Bu durumlarda zeolitlerinazotu seçimli adsorblama özelliklerinden yararlanarak bu ortalamalara oksijencezenginleştirilmiş hava sağlanabilmektedir. Oksijen üretiminde, daha çoksentetik zeolitlerden yararlanılmakla birlikte, doğal zeolitlerden özelliklemordenit ve bazı klinoptilolitlerle şabazit de kullanılanıbilir görülmektedir.

2.Enerji:

Dünyanın gittikçe büyüyen enerji ihtiyacı; kömür ve petrolyanında nükleer ve güneş enerjisi gibi kullanılan ve aynı zamanda dageliştirilmekte olan değişik kaynaklardan karşılanmaya çalışılmaktadır. Bukaynakların enerjiye dönüştürülmesi esnasında sentetik ve doğal zeolitlerdenfaydalanmaktadır.
* Kömür ihtiyacının gün geçtikçe artmasıkaliteli ve kolay işletilebilir rezervlerin azalması, çok derinde bulunan veyakükürtçe zengin kömür yataklarının işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu türyataklarda, kömür yer altında yakılarak gazlaştırılır ve elektrik enerjisineçevrilir. Bu alanda zeolitler kömürün yer altında yakılabilmesi için gereklioksijenin üretilmesinde ve yanma sırasında oluşan SO2'nin yanında patlayıcıözellikteki azotoksit ve hidrokarbonların temizlenmesinde kullanılabilmektedir.Ancak yaygın değildir.
*Doğal Gazların Saflaştırılması
Zeolitler, 1969 yılından beri kirli veya safolmayan doğal gazlarından CO2'in uzaklaştırılmasında kullanılır.
*Güneş Enerjisinden Faydalanma
Zeolitlerin sıcaklığa bağlı olarak su veripalma özelliklerinden yararlanarak, klinoptilolit ve şabazit üzerinde yapılanuygulamalarda, küçük yapıların ısıtılması ve klimatize edilmesi, diğer birdeyişle, zeolitlerin güneş enerjisinin transferinde ısı değiştirici olarakkullanılması mümkün görülmektedir.
d- Petrol Ürünleri Üretimi
Burada genellikle, adsorbsiyon kapasiteleri veetkin gözenek çapları doğal zeolitlere göre daha yüksek olan sentetik zeolitlerkullanılmakla birlikte petrol ve gaz içeren alanların aranması ve paleoortamkoşullarının belirlenmesinde önemli bilgiler veren doğal zeolitler, petrol vegaz üretimi ile bunların rafinasyonunda bazı özel uygulamalardakullanılabilmektedir. Tabii gazlardan su ve CO2 mordenit, şabazit veklinoptilolit kullanılarak ayrılmaktadır. Ayrıca doğal zeolitlerden petrolrafinasyonunda yararlanılabilecek nitelikte katalizörler üretilmiştir.

3.Tarım ve Hayvancılık:Zeolitli tüfler,gübrelerin kötü kokusunu gidermek içeriğine kontrol etmek ve asit volkaniktoprakların pH'nın yükseltilmesi amacıyla uzun yıllardan beri kullanılmaktadır.
a- Gübreleme ve Toprak Hazırlanması
Doğal zeolitler, yüksek iyon değiştirme ve sututma özellikleri nedeniyle toprağın tarım için hazırlanmasında, çoğunlukla kilbakımından fakir topraklarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca yüksekamonyum seçiciliği nedeniyle gübre hazırlanmasında taşıyıcı olarakklinoptilolit kullanılmasıyla amonyumun bitkiler tarafından daha etkin biçimdekullanılması ve gübre tasarrufu sağlanmaktadır. Klinoptilolit nem fazlasınıadsorpladığı için gübrelerde depolama sırasında oluşan pişme ve sertleşmeyi deönlenmektedir.
b- Tarımsal Mücadele
Doğal zeolitlerden iyon değiştirme veabsorplama kapasitelerinin yüksekliğinden dolayı tarımsal mücadele ilaçtaşıyıcı olarak yararlanılmaktadır.
c- Toprak Kirliliğinin Kontrolü
Doğal zeolitlerin katyon seçme ve değiştirmeözelliklerinden sadece besleyici iyonların bitkiye aktarılmasında faydanılmayıpaynı zamanda beslenme zincirlerinde Pb-Cd-Zn-Cu gibi istenmeyen bazı ağır metalkatyonlarının tutulmasında da yararlanılabilir. Bu alanda kullanılanklinoptilolitin radyoaktif kirlenmenin söz konusu olduğu topraklara ilaveedilmesi ile bitki tarafından alınan S90 miktarının büyük ölçüde azaltıldığı dasaptanmıştır.
d- Besicilik
Yemlerine zeolit ilave edilen tavuk, domuz vegeviş getiren hayvanların normal yemlerle beslenenlere oranla sağlıklarıbozulmaksızın ağırlıklarının artığı belirlenmiştir. Bu alanda kullanılanzeolitlerin başlıcaları klnoptilolit ve modernittir.
e- Organik Atıkların Muamelesi
Bu alanda kullanılan doğal zeolitlerdışkıların kötü kokusunun giderilmesini, nem içeriklerinin kontrolünü vedışkılarının oksijensiz ortamda çürümesiyle oluşan metan gazının diğergazlardan ayrılmasını sağlamaktadır. Koku giderimi ve nem içeriğinin kontrolüile hayvan barınaklarında daha sağlıklı koşul yaratılmaktadır.
f- Su Kültürü
Göl ve göletlerde biyolojik artıkların nedenolduğu kirliliğin temizlenmesinde doğal zeolitler özellikle klinoptilolit etkinolarak kullanılmaktadır. Ayrıca doğal zeolitlerden, canlı balık taşımacılığı vesu kültür ortamlarında ihtiyaç duyulan oksijence zengin hava akımının teminindede yararlanılmaktadır.

4.Madencilik ve Metalurji :
a- Maden Yataklarının Aranması
Volkanik malzemenin hidrolizi sonucu oluşanzeolitler cevher yataklarının oluşumlarının açıklanması yanında, aramalarındada kullanılabilir. Japonya'da tüflü kumtaşlarındaki uranyum cevherleşmesininklinoptilolit-hölanditli seviyelere bağımlı olduğu belirlenmiştir. Ülkemizdeise zeolitli tüflerin borat oluşumları ile ilişkileri dikkat çekmektedir.
b- Metalurji
Çevre sağlığı açısından tehlike oluşturan bazıağır metal katyonları içeren madencilik ve metalurjik faaliyetlerinden ortayaçıkan atıksular, doğal zeolitlerin katyon değiştirme özelliklerindenfaydalanılarak arıtılabilmektedir. Ayrıca pirometalurji sanayinde CaCO3 vedoğal zeolit karışımı Cu-Pb alaşımlarının eritilmesinde ortaya çıkan zararlıdumanları % 90 oranında yok edebilmektedir.
5.Diğer Kullanım Alanları
a- Kağıt Endüstrisi
Yüksek parlaklığı olan zeolit cevherleri,kağıt endüstrisinde dolgu maddesi olarak gittikçe daha fazla kullanılmaktadır.Klinoptilolit katkılı kağıt, normal kil katkılı kağıtlara göre daha tok olup,kolay kesilebilmekte ve mürekkebi daha az dağıtmaktadır. Klinoptilolit -10mikrona kadar öğütüldüğünde aşındırma endeksi % 3'den az, parlaklığı 80civarında bir malzeme özelliği kazanır. % 28 zeolit tozu katılmış birkarışımdan klasik kağıda göre çok daha hafif kağıt üretimi mümkündür.
b- Inşaat Sektörü
Puzzolan çimento ve beton: Zeolitik tüfyatakları, birçok ülkede puzzolanik hammadde olarak kullanılmaktadır. Zeolitpuzzolanlar, son beton ürününün daima yer altı su korozyonuna maruz kalacağıhidrolik çimentolarda önemli uygulamalar bulmaktadır. Zeolitlerin sulualtyapılarda kullanılacak puzzolan çimento üretiminde kullanılması, yükseksilis içermeleri nedeniyle betonun katılaşma sürecinde açığa çıkan kirecinnötrleşmesini sağlayabilmektedir.
Hafif Agregat: Perlit ve diğer volkanik camlargibi doğal zeolitler de genleşmeye uygundur. Genleştirilmiş zeolitlerin sıkışmave aşınmaya karşı dayanımı daha yüksek olup, genleştirilmiş hafif agregatüretilmektedir.
Boyutlandırılmış Taş: Zeolitik tüfler, düşükağırlıklı, yüksek gözenekli, homojen, sıkı -sağlam yapılıdırlar. Kolaycakesilip işlenebilmeleri ve hafiflikleri ile yapı taşı olarak kullanılırlar.Birçok ülkede uzun yıllar bu amaçla kullanılan devitrifiye volkanik küller vedeğişime uğramış tüflerin zeolit içerikli olduğu son yıllarda anlaşılmıştır.
c- Sağlık Sektörü
Doğal zeolitler bu alanda çeşitli şekillerdekullanılmakla birlikte, bunlar arasında en önemlisi klinoptilolitin flörürlüdiş macunlarında parlatıcı katkı maddesi olarak kullanılmasıdır.
d- Deterjan Sektörü
Çevre kirlenmesi nedeniyle deterjanlardafosfat kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmaktadır. Bu yüzden deterjan katkı maddesiolarak zeolitler fosfatlarının yerine kullanılmaktadır.

Kaynak: http://www.madenciyim.com/forums/showthread.php/3917-Zeolit-Kullan%FDm-Alanlar%FD

İnsan tüketiminde Zeolit
Canlı organizmalar güvenlezeolit çeşitlerini kullanmaktadırlar. Hayvan sağlığından tutunda,  suyun içindeki canlı organizmalarakadar.    Zeolit  hem ülkemizde bulunan hem de insan  tüketimi açısından geç fark edilmiş birmucize.   
Nerelerde kullanılabilir;
-Damacana suyun içine birmiktar  ceviz büyüklüğünde  klinoptilolit atılabilir,
-Diş fırçanızı    klinoptilolit tozuna batırarak dişinizifırçalayabilirsiniz. Yara tozu olarak kullanıldığına göre diş etlerinde deiyileşme sağlaması  ihtimali yüksektir.
-Banyo suyunuzun  temizlenmesi. Aynı şekilde  çocuğunuzun / sizin banyo suyunuza bir miktarklinoptilolit koyup  bir miktar, yabancımaddelerin tutunması için bekleyebilirsiniz.
-Yaralarınızın üzerine  bir miktar klinoptilolit dökebilirsiniz.  Hayvancılıkta ve yeni yeni tıp dünyasında yaratozu olarak anılmaya başlandı bile.
 
Diğer Özellikler
Stok KoduZEOLİT Ayak
MarkaTusorb
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
                                  
Anasayfa |                     Müşteri Hizmetleri                                                    Ekoperi'niz her zaman yanınızda! 
Hakkımızda                  Mesafeli Satış Sözleşmesi                                       Whats app hattımız: 0532 240 5566 
İletişim |                         İade Şartları                                                              E: merhaba@ekoperi.com
 
                                  

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.